Între 5-7 februarie 2013 a fost organizat cel de-al doilea atelier de lucru privind Standardele Regionale şi Internaţionale de protecţie a minorilor. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămaşi în urmă”, acesta fiind urmărit de a treia reuniune a Comitetului Tehnic Inter-instituţional.

Atelierul a adunat, printre alţii, 18 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, scopul acestuia fiind familiarizarea participanţilor cu cadrul legal principal internaţional care reglementează protejarea drepturilor copilului. Participanţilor li s-a oferit oportunitatea să discute noţiunea vulnerabilităţii copilului din perspectiva bazată pe drepturi, să examineze în detaliu principalele tratate europene şi internaţionale privind protejarea copilului, dar şi să discute cele mai bune practici juridice şi politici existente în Elveţia, Georgia, Suedia şi alte state europene. Evenimentul a fost facilitat de Doamna Daja Wenke, consultat independent şi cercetător al domeniului drepturilor şi protecţiei copilului.
Rezultatele, reuşitele proiectului şi planul acţiunilor pentru următoarele 9 luni au fost discutate  în cadrul a treia reuniune a Comitetului Tehnic Inter-instituţional. La întâlnirea au participat partenerii principiali de implementare, cum ar fi reprezentanţii Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Asociaţiei Naţionale Municipiilor din Italia, Biroului de Relaţii cu Diaspora, reprezentanţii Diasporei implicaţi în implementarea proiectului, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova. Toţi partenerii au evidenţiat profilul înalt al iniţiativei şi importanţa extinderii proiectului pentru creşterea impactului acestuia asupra atât migranţilor moldoveni în Italia, cât şi copiilor şi familiilor care au rămas în Republica Moldova. Proiectul a obţinut extinderea non-cost până luna septembrie 2013 din partea UE şi Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei.