In Bolonia a avut loc de pe 30 martie - 1 aprilie 2012 un seminar formativ care a avut ca scop instruirea unor facilitatori în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare "Nimeni nu e singur pe pământ", mai multe detalii pe:  


VIDEO:


„Nimeni nu e singur pe pământ” Sesiune de instruire pentru 12 reprezentanţi ai asociaţiilor diasporale in Italia 

Pe data de 30, 31 martie şi 1 aprilie la Bologna s-a desfăşurat un semi­nar formativ cu scopul de a instrui 12 facilita­tori pentru Campania de informare şi de sensibili­zare „Nimeni nu e singur pe pământ”.

 Campania, care face parte din proiectul „Abor­darea efectelor negative ale migraţiei asupra mino­rilor şi familiilor rămase în ţară” finanţat de Comisia Europeană şi cofinanţat de Ministerul Muncii şi Politi­cilor Sociale al Italiei, este implementată de către Or­ganizaţia Internaţională pentru Migraţie din Moldo­va. Obiectivul Campaniei este de a informa cetăţenii moldoveni din Italia cu pri­vire la oportunităţile, solu­ţiile existente şi serviciile disponibile pentru diminu­area efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor migranţilor mol­doveni. În cadrul acesteia se vor organiza pentru migran­ţii moldoveni în 9 oraşe ale Italiei turnee de vizionare a spectacolului „Oameni ai nimănui” de D. Crudu. De asemenena, în timpul în­tâlnirilor cu diaspora, vor fi distribuite materiale infor­mative: ghidul pentru pă­rinţi-migranţi, ghidul pentru orientarea şi integrarea soci­ală a moldovenilor în Italia, ghidul pentru îngrijitori res­ponsabili de copii, precum şi alte materiale despre ser­vicii aduse în cadrul proiec­tului atât pentru migranţii din Italia, cât şi pentru copiii şi familiile lor de acasă. În cadrul seminarului forma­tiv reprezentanţi din partea echipei Organizaţiei Interna­ţionale pentru Migraţie din Chişinau au instruit şi au dat suport informativ celor 12 reprezentanţi ai asociaţiilor diasporei, pentru a-i pregăti pentru facilitarea întâlnirilor cu migranţii în cadrul vizio­nării spectacolului.
Perioada de implemen­tare a campaniei vor fi lunile mai - iunie şi septembrie - octombrie 2012. Întâlniri de vizionare a spectacolului şi discuţii facilitate cu migran­ţii înainte şi după vizionare se vor organiza în oraşele Mestre, Rovigo, Reggio Emi­lia, Padova, Torino, Treviso, Brescia, Bologna şi Roma.


1. Mestre – Postolache Liuba (Centrul Diaspora Moldova)
2. Padova – Purci Aliona (Gazeta Basarabiei)
3. Treviso – Arapan Veaceslav (Moldinit)
4. Rovigo – Roset Elena (Insieme)
5. Bologna – Coptu Olga (Gazeta Basarabiei)
6. Brescia – Bicec Lilia (Moldbixia)
7. Reggio Emillia – Darii Denis (Codru.Eu)
8. Torino - Viorica Ungureanu (Basarabia)
9. Torino– Olesea Chirilov (Plai)
10. Roma – Nogailic Tatiana (Assomoldave)
11. Oleg Josanu (Centrul Diaspora Moldova)

http://moldinit.com
 -----------------------------------------------------------
During 30 March – 1 April 2012, 12 leaders of Moldovan Diaspora Associations established in Italy gathered in Bologna to participate in a training of trainers, organized by the International Organization for Migration, Mission to Moldova. The training meant to enable participants to successfully organize and implement the forthcoming awareness raising campaign for Moldovan migrants in Italy entitled “Nobody is alone on the earth”.
During the training, the 12 Diaspora representatives learned how to facilitate discussions with their fellow migrants, correctly communicate the message of the campaign, work with awareness raising materials, promote the 
campaign and organize the event in their cities.“This campaign is an important step forward.  It takes our work with Diaspora Associations in Italy to a new level, leading to their consolidation, empowerment and better cooperation. Before, all projects and initiatives in the field of migration were mainly organized in Moldova, for Moldovan citizens. Now, however, the situation has changed and we are glad to see that there are more initiatives for Moldovan migrants in Italy. We see that someone cares about us and this encourages us to continue improving the lives of our citizens here in Italy and their families in Moldova” –Olga Coptu from “Gazeta Basarabiei” (the newspaper
 for Moldovan migrants in Italy) mentioned during the training. read more...
Italy represents the main destination country for Moldovan migrants in Europe, hosting more than 131 000 of them. The “Nobody is alone on the earth” campaign aims at building bridges between the countries of origin and destination. Thus, it will address the needs of and offer opportunities to thousands of Moldovan citizens who have
 left their homes and families in search of a better life abroad. The first of its kind, the campaign has an original artistic approach, based on the “Abandoned People” theatre play, written by Dumitru Crudu. Inspired by life stories of Moldovan migrants living and working in Italy the play reveals the risks and dangers of irregular migration and its negative consequences for migrants and their families.
The campaign will be organized and carried out with the direct support of Moldovan Diaspora Associations in nine Italian cities with the highest concentration of Moldovan migrants: Mestre, Padova, Treviso, Rovigo, Reggio Emilia, Bologna, Brescia, Torino and Roma. The campaign will be implemented during six months, being launched in Mestre on the 6th of May and closed in Rome in early October 2012. Every screening of the
 “Abandoned People” play will be followed by discussions with the audience, facilitated by the training participants. This will provide the opportunity to Moldovan migrants to express their views and concerns, as well as receive reliable information regarding the legal, social, psychological, economic and cultural aspects of their stay in Italy.

The campaign will be implemented within the “Addressing the negative effects of migration on minors and families left behind” project, funded by the European Union, co- funded and implemented by the Ministry of Labour and Social Policies of Italy in partnership with the Ministry of Labour, Social Protection and Family of the Republic of Moldova and the International Organization for Migration, Mission to Moldova.