GRAV! 150 de mii de COPII din Moldova sunt SINGURI acasă.

În Republica Moldova, peste 150 de mii de copii sunt separaţi de părinţii plecaţi la muncă peste hotare. Potrivit statisticilor europene, fenomenul copiilor separaţi de părinţi a atins în Moldova unul din cele mai înalte niveluri în ţările din Europa, după România. Datele sunt prezentate în Monitorul Social „Calitatea vieţii copiilor – un factor de impact în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”, realizat de IDIS „Viitorul”.
În ultimii ani, în fiecare a cincea familie cu copii, cel puţin un membru se află la muncă în afara ţării. Peste 2/3 dintre aceste familii sunt din mediul rural. Fiecare al cincilea migrant în vârstă de 20-49 ani este părinte a cel puţin unui copil de vârstă preşcolară.
Impactul absenţei unuia sau ambilor părinţi, ca urmare a migraţiei de muncă, asupra copiilor rămaşi acasă se resimte prin creşterea ponderii copiilor cu vârsta între 10-19 ani ce consumă alcool. În anul 2012, 6% dintre copiii rămaşi fără părinţi consumau alcool de două ori pe săptămână, iar în anul 2003 se înregistrau 3%. Totodată, 1/3 din adolescenţi explică absenteismul şcolar prin lipsa controlului parental ca urmare a migraţiei de muncă. Are loc şi creşterea numărului de copii implicaţi în săvârşirea delictelor (în medie cu câte 200 minori în ultimii trei ani).
Majorarea numărului de copii luaţi la evidenţă de către organele tutelare, din anul 1996 până în prezent, a crescut cu peste 54%, înregistrând în 2012 – 3483 copii. În structura copiilor luaţi la evidenţa organelor tutelare anual predomină minorii cu vârsta între 11-15 ani (30,3%), copii din mediul rural (72%) şi băieţi (52%).
Autor: IPN  Sursa: ipn.md