Lansarea primei campaniei de informare şi sensibilizare a cetăţenilor moldoveni migranţi în Italia sub genericul “Nimeni nu e singur pe pământ”.        COMUNICAT DE PRESĂ
NIMENI NU E SINGUR PE PĂMÂNT” 
PRIMA CAMPANIE DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE A CETĂŢENILOR MOLDOVENI MIGRANŢI ÎN ITALIA.

În perioada mai - octombrie 2012, în Italia se va desfăşură prima campanie de informare şi sensibilizare a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la muncă în Italia cu genericul „Nimeni nu e singur pe pământ”. Campania este componentă a proiectului „Abordarea Efectelor Negative ale Migraţiei asupra Minorilor şi Familiilor Rămase în Ţară”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.
Organizată cu suportul a nouă Asociaţii ale Diasporei Moldoveneşti în Italia, campania are drept obiectiv de a oferi moldovenilor migranţi informaţii comprehensive cu privire la aspectele juridice, economice, sociale, psihologice şi culturale ale şederii lor în Italia. Mai mult ca atât, pe parcursul campaniei, moldovenii migranţi vor avea posibilitatea de a beneficia de consiliere juridică în procesul de perfectare a actelor, angajare în câmpul muncii, reintegrare a familiei, precum şi consiliere psihologică. De asemenea, cetăţenii moldoveni vor fi sensibilizaţi asupra riscurilor migraţiei, angajării ilegale în Italia, fenomenului de violenţă în familie şi informaţi despre posibilităţile de apelare la ajutor prin intermediul liniilor de Încredere şi Fierbinte din Italia şi Moldova în cazul în care se confruntă cu astfel de situaţii. Adiţional, se vor oferi informaţii şi despre serviciile disponibile în Republica Moldova în domeniul protecţiei copiilor, integrării în câmpul muncii, dezvoltării afacerilor, investirii remitenţelor, precum şi modalităţilor de obţinere a pensiei. Astfel, campania va constitui o punte dintre ţara de origine – Republica Moldova şi ţara de destinaţie – Italia, menită să fortifice legăturile concetăţenilor moldoveni cu ţara lor de baştină.

Deşi campania este una socială, ea conţine elemente de artă pentru a promova mesajul acestei iniţiative, şi anume piesa de teatru „Oameni ai nimănui” realizată de către Dl. Dumitru Crudu. Vizionarea a piesei înregistrate pe suport video va fi organizată în nouă oraşe ale Italiei, aflate în cinci regiuni cu cea mai mare concentraţie a moldovenilor (Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Lombardia). Vizionarea va fi urmată de o sesiune de discuţii cu audienţa, în cadrul căreia cetăţenii moldoveni vor avea posibilitatea să împărtăşească experienţele lor de trai, muncă şi integrare în societatea italiană. La rândul lor, cetăţenii italieni se vor familiariza cu viaţa, trăirile şi preocupările migranţilor moldoveni, mulţi dintre care (majoritatea femei) sunt angajaţi în familiile italiene în calitate de bone şi/sau menajere.

Startul campaniei va fi dat în or. Mestre la data de 6 mai 2012, urmând ca aceasta să se desfăşoare ulterior şi în alte opt oraşe şi anume: Bologna (27 mai), Torino (10 iunie), Reggio Emilia (iunie, data va fi stabilită), Brescia (8 iulie), Treviso (16 septembrie), Rovigo (30 septembrie), Padova (octombrie, data va fi stabilită), şi Roma (octombrie, data urmează a fi stabilită).
Recunoscută drept una din principalele ţări de destinaţie, Italia găzduieşte mai mult de 130 000 de cetăţeni moldoveni, care au părăsit baştina în căutarea unei vieţi mai bune pentru asigurarea viitorului copiilor şi familiilor rămase în Moldova. Ca rezultat, mii de copii rămân fără îngrijire, atenţie, suport şi afecţiune părintească, ceea ce are un impact negativ asupra stării lor emoţionale, psihologice şi sociale. Decizia de a părăsi casa şi familia nu este una deloc uşoară. Migranţii moldoveni se confruntă zilnic cu multiple dificultăţi legate de viaţa şi munca într-o societate străină, deseori fără a cunoaşte limba şi tradiţiile comunităţii în care locuiesc, fără acces la informaţii şi fără suport în integrare.

Astfel, pe lângă campania de informare şi sensibilizare, o serie de alte activităţi şi iniţiative în domeniul protecţiei familiilor migranţilor moldoveni sunt deja implementate în Republica Moldova. Aceste activităţi contribuie la consolidarea capacităţilor centrelor socio – educaţionale pentru minori din Republica Moldova şi oferă suport direct pentru 12 centre care vor presta servicii de asistenţa socială copiilor rămaşi fără îngrijire. De asemenea, proiectul prevede organizarea seminarelor de instruire pentru profesioniştii din cadrul Şcolilor Profesionale din Moldova, efectuate de către Asociaţia Naţională a Comunelor Italiene. Un alt component important al proiectului este susţinerea a 100 de tineri în situaţie de vulnerabilitate sporită prin instruiri profesionale şi asistenţă în deschiderea afacerilor mici şi mijlocii, precum şi acordarea a 40 de granturi nemonetare. Consolidarea capacităţilor autorităţilor responsabile de abordarea efectelor negative ale migraţiei de muncă asupra copiilor şi familiilor rămase fără îngrijire este unul din componentele importante al proiectului. La fel, trebuie de menţionat şi serviciile de asistenţă directă medicală, socială, educaţională şi juridică acordată  în cadrul proiectului pentru cel puţin 200 de copii rămaşi fără îngrijire părintească.
Toate activităţile sunt realizate graţie suportului financiar al Uniunii Europene şi Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale ale Italiei. 

Proiectul „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămaşi în ţară” este parte a Programului tematic de cooperare cu ţările terţe în domeniile migraţiei şi azilului, finanţat de Uniunea Europeană cu un buget de 1, 500, 000 EUR/23, 250, 000 MDL, co-finanţat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei cu un buget de 499,144 EUR/7, 736, 732 MDL  şi implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova  şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.
 
Pentru mai multe informaţii în Italia:

Pentru mai multe informaţii în Moldova:
Nelea Motriuc, Asistent în Comunicare, OIM, e-mail: nmotriuc@iom.int; tel: +373 22 23 29 40/41 (ext. 112), web: www.iom.md
 Spotul video a campaniei de informare şi sensibilizare
 
http://moldinit.com/publ/stiri_in_evidenta/nimeni_nu_e_singur_pe_pamant_prima_campanie_de_informare_si_sensibilizare_a_cetatenilor_moldoveni_migranti_in_italia/8-1-0-2673


http://codru.eu/it/component/content/article/45-italia-events/885-nimeni-singur-prima-campanie-sensibilizate-moldoveni-italia

http://www.meltingpot.org/articolo17716.html